Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Desalniettemin kan Garage Verbrugge b.v. niet instaan voor de volledigheid en juistheid van deze website, noch voor het goed functioneren daarvan.

 

Garage Verbrugge b.v. aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, door het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website of delen daarvan, schade die wordt veroorzaakt door virussen en foutieve of onvolledige gegevens of informatie.

 

Garage Verbrugge b.v. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

 

Garage Verbrugge b.v. is ook niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s, foto’s, links, reacties, meningen en andere zaken die je op Garage Verbrugge b.v. krijgt via derden en bezoekers. Ook voor het gebruik van deze website en het verspreiden van informatie van deze website wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

 

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Garage Verbrugge b.v.. Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming wijzigingen in de website aan te brengen.

 

Garage Verbrugge b.v. heeft te allen tijde het recht om zonder kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in de disclaimer, aan te brengen.

Om deze site goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookie beleid